dorfner INNOVATION

DORVALIT® SHO – wypełniacz podnoszący jakość farb fasadowych

Firma Dorfner opracowując innowacyjny funkcjonalny wypełniacz stworzył producentom farb możliwość poprawienia jakości prawie każdej farby bazującej na żywicy akrylowej. Formulacja z DORVALIT® SHO posiada  taki sam standart jak do tej pory osiągano przy pomocy drogich żywic silikonowych lub silikonoli jako dodatków  hydrofobizujących. DORVALIT® SHO oferuje tym samym farbie fasadowej elegancką możliwość „zarządzania” własną gospodarką wodną i jednocześnie obniżenia kosztów produkcji.

DORVALIT® SHO działa efektywnie

DORVALIT® SHO jest pierwszym na rynku wypełniaczem modyfikowanym hydrofobowo, który pozwala na dlugotrwałą i efektywną ochronę fasad i detali budunków przed działaniem wody i wynikających z tego szkód. Bazuje on na jednym z naszych kalcynowanych kaolinów, którego powierzchnia została zmodyfikowana cząsteczkami odpychajacymi wodę. Pozwala się łatwo dyspergować i wprowadzać do do formulacji wodnych. Płytki DORVALIT® SHO z hydrofobowymi grupami na powierzchni zakotwiczają się mocno w powłoce farby, dzięki czemu nie migrują i nie pozwalaja się wymywać.

DORVALIT® SHO

płytkowa cząsteczka kalcynowanego kaolinu z modyfikowaną powierzchnią.

Dobre odsychanie

Instytuty badawcze potwierdzają, że DORVALIT® SHO przyspiesza odsychanie powłoki oraz zmniejsza kumulację wody w fasadzie budynku. Poniżej pokazana jest chłonność wody elementu fasady pokrytego farbą akrylową.
A: bez dodatków. B: z DORVALIT® SHO. C: z żywicą silikonową. D: z żywicą silikonową i DORVALIT® SHO.

Pleśń bez szans

Próby wykazały, że powłoki akrylowe z DORVALIT® SHO odsychają tak szybko, że pleśń, mchy, algi i glony nie mają szans sięrozwinąć. A: farba akrylowa z 10% DORVALIT® SHO, współczynnik wzrostu: 7,5 ; wzrost minimalny. B: 10% talku, współczynnik: 2,5; silny wzrost. C: żywica silikonowa z 10% talku, współczynnik: 7,5; wzrost minimalny.

Korzyści dla klienta

Techniczne

  • kalcynowany kaolin modifikowany powierzchniowo grupami hydrofobowymi
  • zmniejszenie chłonności wody i przyspieszone odsychanie
  • zminimalizowanie wzrostu pleśni itp.
  • fasady odporne na plamy
more information

Operacyjne

  • łatwy do dyspergowania w roztworach wodnych
  • korzystny wpływ na reologię
more information

Ekonomiczne

  • podwyższa jakość farb fasadowych
  • korzystna alternatywa dla żywic silikonowych i silikonoli
  • obniża koszty systemowe
more information