dorfner Topseller

DORKAFILL® H – multitalent wśród wypełniaczy

DORKAFILL® H jest wysokiej klasy kalcynowanym kaolinem. Pozyskiwany z własnych złóż i uszlachetniany w specjalny sposób stanowi mocną podstawę farb farb emulsyjnych u wiodących producentów. Z dobrego powodu! Ponieważ umożliwia jedną z wybranych dróg rozwoju tzn.:

 • Obniża koszty bez pogorszenia jakości farby lub
 • Podnosi jej klasę bez zwiększenia kosztów produkcji umożliwiając wyższy zysk

Podwójne korzyści ekonomiczne

Wypełniacze wielofunkcyjne z rodziny DORKAFILL® dają możliwość podniesienia klasy formulacji lub/i obniżenie kosztów jej wytwarzania.

Zamiennik wypełniaczy jednofunkcyjnych

W wielu projektach optymalizycyjnych, które opracowywał dział badawczy firmy Dorfner, okazywało się, że dzięki zastosowaniu wypełniaczy wielofunkcyjnych typu DORKAFILL® receptury się upraszczały i redukowano liczbę ich składników. DORKAFILL® H samodzielnie lub w połączeniu z DORKAFILL® PRO_VOID może z powodzeniem zastąpić dotychczasowe klasyczne monofunkcyjne wypełniacze lub ich kombinacje składające się np. z talku, diatomitu, miki, krzemianu glinu lub strącanego węglanu wapnia.
Więcej na temat optymalizacji receptur przy pomocy wypełniaczy DORKAFILL® kliknij tutaj.

Korzyści dla użytkownika

Techniczne

 • odpowiedni do farb wewnętrznych i fasadowych
 • użyteczny we wszystkich klasach jakościowych
 • wyższa białość i lepsze krycie
 • pozytywny wpływ na reologię
 • wyższa odporność na szorowanie i lepsze matowanie
more information

Operacyjne

 • kompatybilny z popularnymi żywicami i dodatkami
 • łatwy do dyspergowania
 • dobra rozlewność na podłożu i łatwe penetrowanie porów
 • mininalne pryskanie
 • lżejsze nanoszenie i wykańczanie powłoki, szybszy transfer pojemnik-ściana
more information

Ekonomiczne

 • podniesienie klasy farby
 • oszczędność drogich składników
 • konkurencyjność farb
 • polepszenie wydajności m2/h
 • zadowolenie malujących
more information

DORKAFILL®-produkty markowe

Wysokojakościowy kaolin oraz Know-how firmy Dorfner w zakresie jego uszlachetniania są bazą dla wypełniaczy typu DORKAFILL®. Zrównoważone właściwości powierzchi oraz zdefiniowana chemia powierzchniowa cząsteczek czynią wypełniacze DORKAFILL® tak wyjątkowymi i wielostronnymi.
Kaolin naturalny zanim stanie się wypełniaczem do farb emulsyjnych musi przejść przez kompleksowy proces obróbki i uszlachetniania. W rezultacie powstają różne typy kalcynowanych kaolinów: DORKAFILL® H, DORKAFILL® PRO_VOID oraz DORKAFILL® X_PAND.

dorfner Topseller

DORKAFILL® PRO_VOID

Jest to wypełniacz wielofunkcyjny zapewniający bardzo wysokie matowanie i odporność na szorowanie przy wyważonym kryciu i reologii. Oferuje możliwość podniesienia klasy farby przy znacznym obniżeniu kosztów. Pasuje zarówno do farb dla profesjonalistów jak i „dla Kowalskiego”. Może być stosowany z prawie wszystkimi żywicami i systemami kolorowania.

Podwójne korzyści

Wypełniacze wielofunkcyjne typu DORKAFILL® umożliwiają farbom emulsyjnym skok jakościowy, który można wykorzystać w dwojaki sposób. DORKAFILL® PRO_VOID może być wprowadzony bezproblemowo do wszystkich istniejących receptur farb wewnętrznych. Szczególnie dobrze sprawdza się tam, gdzie potrzebujemy silnego matowania oraz wysokiej odporności na szorowanie.

DORKAFILL® PRO_VOID – podnosi parametry:

matowanie
białość
krycie
odporność na szorowanie
reologia

Korzyści dla użytkownika

Techniczne

 • wyższa białość
 • silne matowanie
 • wysoka odporność na szorowanie
more information

Operacyjne

 • pasuje do istniejących receptur
 • łatwy do dyspergowania
more information

Ekonomiczne

 • pasuje do istniejących receptur
 • łatwy do znaczące podniesienie jakości farby
 • receptury rentowne i konkurencyjne
 • oszczędności na żywicach
more information

DORKAFILL® X_PAND

Jest to podwójnie kalcynowany kaolin wpływający na wyważone krycie i reologię. Zapewnia również matowanie i zwiększa odporność mechaniczną powłoki. Nadaje się zarówno do farb dla profesjonalistów jak i popularnych.

Korzyści dla użytkownika

Techniczne

 • optymalizacja farb emulsyjnych
 • dobra szorowalność na mokro
 • dobre matowanie
more information

Operacyjne

 • pasuje do większości żywic i systemów kolorowania
 • łatwy w dyspergowaniu
more information

Ekonomiczne

 • oszczędności na żywicy
 • optymalizacja drogich receptur
 • tworzenie konkurencyjnych formulacji i redukcja kosztów
more information